Faktoring odwrotny sfinansuje zakupy firmy

Atrakcyjną i mniej znaną formą finansowania przedsiębiorstw jest faktoring zakupowy. Jego odmienność, od faktoringu właściwego, wiąże się z tym, iż jest usługą skierowaną do podmiotów realizujących zakupy, a nie dla sprzedawców. Poznaj na czym polega faktoring odwrócony jak i kiedy pożądane byłoby z niego skorzystać.

Jedną z odmian finansowania firmy to faktoring zakupowy. Świetnie wypada w przypadku przedsiębiorstw współpracujących z dostarczycielami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary bądź proponują niezwykle szybkie terminy płatności.

Nieszablonowe finansowanie dla firm

Faktoring dłużny ma sporo cech podobnych z pożyczką wziętą na spłatę zobowiązań, a jego mechanizm działania jest prosty. Polega on na tym, iż faktor płaci za towary bądź usługi partnerom swojego klienta. Za to firma w uzgodnionym w umowie czasie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie podniesioną o prowizję.

W faktoringu zakupowym to faktor, którym, zazwyczaj jest bank dopełnia zapłaty na rachunek dostawcy, natomiast fakturę do wykupu zdaje kupujący. Faktycznie sprzedawca wystawia fakturę i udostępnia materiał firmie zlecającej. W następnej kolejności nabywca produktu, przedstawia fakturę do wykupu firmie faktoringowej, który płaci sprzedawcy całość sumy. Potem sumę płatności wspólnie z odsetkami faktorant spłaca firmie faktoringowej w ustalonym wcześniej terminie. Takie podejście umożliwia biznesmenowi na wpłatę zobowiązań łączących się z kupieniem towarów lub usług w wydłużonym czasie.

Zalety faktoringu zwrotnego

Usługa daje szczególne korzyści firmom kooperującym z sprzedawcami, którzy proponują skonto, a więc upust za przedterminowe wpłaty. Najczęstszym motywem, dla jakiego przedsiębiorcy postanawiają na zastosowanie faktoringu odwrotnego jest wspieranie biegłości finansowej. Stosując takie rozwiązanie skorzystać mogą na tym obie strony – kupujący poprzez poprawę opłacalności biznesu, a sprzedający poprzez ograniczenie ryzyka handlowego.

Firma korzystająca z faktoringu zakupowego zyskuje opcja finansowania działalności firmy i otrzymywania newralgicznych dostaw chociażby w sytuacji przemijającego braku środków. Dzięki długiemu czasowi do płatności, biznesmen nie tylko otrzymuje od instytucji finansowej ponadprogramowy okres na uregulowanie zobowiązania, ale zarówno ma możliwość zaangażowania niniejszych środków na realizację następnych zleceń, dlatego zyskuje na konkurencyjności. Zresztą zyskuje opinię niezawodnej marki – nie opóźnia się z zapłatami względem własnych kontrahentów, co jest istotne w świetle utrzymania pierwszorzędnej kooperacji.

Faktoring zamówieniowy to opcjonalny sposób na finansowanie bieżących zobowiązań firmy. pozawala na nasilenie sprawności płatniczej firmy i wzmocnienie jego opinii. Jego notowania wśród menadżerów nieprzerwanie rośnie.